Đầu đốt bao gồm: Đầu đốt âm 100 lõm (Đồng thau) + Vành âm 100 (sơn ED / Inox) + Đầu hâm âm 100 (Đồng thau) + Cánh hoa lót đầu hâm Inox

Đi kèm theo điếu: Điếu gang âm 100 (sơn ED)