Dĩa Inox lồi 5 ngấn có thể sử dụng cho các loại bếp: dương mặt kính

Cách lắp ráp: bắt vít vào vị trí 2 lỗ trên dĩa, kết nối với thanh ngang của bếp