Mã sản phẩm KB.7TSLIM-70_DEN
Chất liệu Tole
Kích thước Độ dày : 0.35mm (+-0.05)
Kích Thước: 662 x 350 x 70mm (+-2)
Màu sắc Đen