Mã sản phẩm KB.760X90-TS-R
Trọng lượng
Chất liệu Lựa chọn 1: Inox
Lựa chọn 2: Thép
Kích thước 670 x 360 x 90 mm
Màu sắc Đen