Mã sản phẩm DO.JA-DON
Trọng lượng 75 gr (+-10)
Chất liệu Đồng
Kích thước Đường kính chân : Þ43mm (+-1)
Đường kính vành : Þ77mm (+-1)
Màu sắc  Vàng