Mã sản phẩm AUP.DL-CU
Chất liệu Đồng và nhôm
Kích thước Béc phun dài 30 mm, lỗ béc Þ0.84mm
Béc hâm dài 30 mm, lỗ béc Þ0.4mm