Mã sản phẩm HS2B.DL-CU_HC
Chất liệu Đồng và nhôm
Kích thước Béc phun lỗ béc Þ0.83mm
Béc hâm lỗ béc Þ0.35mm