Mã sản phẩm BO.BCI7T.KIENGVUONG-TT-B
Chất liệu Inox
Kích thước thân bao 675 x 375 x 85mm (+-2)
Kích thước mặt bếp (kiềng vuông) Tâm lỗ 400mm (+-2)