Tên Đường Kính Trọng Lượng
DO.MU-K15A-UP Đồng mũ K15A (UP) đường kính vành : 76mm (+-0.5)
đường kính chân : 43mm (+-0.1)
120 gram
(+-8)