Đế bếp gas âm 2 in 1 được thiết kế để dương hoặc âm giúp tiết kiệm diện tích và linh động.