Đế bếp gas âm 5 loại được thiết kế để dương hoặc âm giúp tiết kiệm diện tích và linh động.